Magisterprogram i arbetsterapi

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Med en magisterexamen ges du möjlighet att utveckla färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter, utvecklingsarbete eller forskning inom arbetsterapi. Vi erbjuder magisterprogrammet i arbetsterapi som två olika program med svenska respektive engelska som undervisningsspråk.

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: HJ-MS116

Till ansökan (öppnar 15 mars)
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.

Undervisningsspråk: Engelska

Anmälningskod: HJ-MS146

Till ansökan (öppnar 15 mars)
Behörighet:
The applicant must hold the minimum of a Bachelor´s degree in Occupational Therapy, (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university). Proof of English profiency is required.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.

Till höstterminen 2017 kommer Hälsohögskolan även att starta ett masterprogram i arbetsterapi.

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom arbetsterapi, såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom arbetsterapi för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera arbetsterapeutiska åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade.

Efter utbildningen

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inkl ett examensarbete om 15 hp eller motsvarande examen.

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom ”Handikappvetenskap”, ”Hälsa och vårdvetenskap” samt ”Välfärd och socialvetenskap”.

Övrig information

Möjlighet finns att läsa kurser parallellt, och därmed läsa programmet på helfart.

Ansvarig:
Sofi Fristedt
sofi.fristedt@ju.se
036-101269

Arbetsterapeuter med siktet inställt på forskning

– Vi fick jobb direkt efter grundutbildningen och vår arbetsgivare ser en klar fördel för avdelningen att vi läser vidare. Så man blir helt klart mer attraktiv på arbetsmarknaden med en magister i bagaget. Dessutom är det en bra bit på vägen till att börja forska inom arbetsterapi, säger Joakim. Både ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 20-25
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Examen:
Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom magisterprogrammet i arbetsterapi

Nedan återfinns de kurser som ingår i magisterprogrammet för arbetsterapi. Kurserna ges på halvfart och erbjuds också som fristående kurser. Möjlighet finns att läsa programmet på helfart genom att gå  kurser från År 1 och År 2 samtidigt. Programmet liksom fristående kurser söks via antagning.se.

Kurser inom programmet

År 1

  • Arbetsterapi teori I 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp
  • Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

År 2

  • Aktivitetens betydelse för hälsa I 7,5 hp
  • Evidensbasering inom hälsa och välfärd 7,5 hp
  • Arbetsterapi examensarbete I, 15 hp (kurs i huvudämnet) ges VT v 04-23

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-22

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information