Kurser

Klicka på kursens namn eller bild för att läsa mer om kursen.

Förskola

Att göra jämställdhet i förskola, 2,5 hp

Begreppet jämställdhet skär igenom alla områden inom förskolan. Alltifrån morgonsamlingen till fri lek och påklädning av ytterkläder.

Lärare: Christian Eidevald

Specialpedagogik i förskolan — behövs det? 2,5 hp

Målet med kursen är att du som arbetar i förskolan ska öka din kunskap om betydelsen av tidigt stöd för barn som behöver det.

Lärare: Ann-Katrin Swärd

Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — förskola, 2,5 hp

Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Lärare: Maria Hammarsten och Yvonne Hyltse-Eckert

Våga använda Wikipedia i undervisningen

Handledning VFU II, 2,5 hp

I den här kursen, som är en fortsättning på handledarutbildningskursen på 7,5 hp, möter du bland andra Jesper Dahlquist, Karin Åberg (lektor i pedagogik, handledare, handledarutbildare) och Eva Dahlquist.

Under kursens sex lektioner gås VFU-historiken igenom, framför allt med de utvecklingar som tagit sin utgångspunkt i 2011 års nya lärarutbildning. Andra ämnen som behandlas i kursen är: grupphandledning, bedömning av VFU, VFU-besöket samt VFU-dilemman.

Lärare: Jesper Dahlquist

Grundskola åk F-3 och 4-6

Autismliknande tillstånd — ett pedagogiskt dilemma, 2,5 hp

Den här kursen ger dig de verktyg som behövs i det vardagliga skolarbetet när du möter elever i behov av särskilt stöd.

Lärare: Ann-Katrin Swärd

Barn frågar om rymden — åk F-3, 2,5 hp

Dör jag om jag sugs in i ett svart hål? Sverker Johansson har samlat på sig 5.000 frågor om rymden från barn, och guidar dig genom både frågor och svar.

Lärare: Sverker Johansson

Barn frågar om rymden — åk 4-6, 2,5 hp

Dör jag om jag sugs in i ett svart hål? Sverker Johansson har samlat på sig 5.000 frågor om rymden från barn, och guidar dig genom både frågor och svar.

Lärare: Sverker Johansson

Boksamtal

Boksamtal - en väg att stärka barns läsförståelse och läsintresse — åk 4-6, 2,5 hp

Det är idag en utmaning att få barn att läsa böcker. Visst, de läser mycket på datorn och i mobiltelefonen, med det är ofta korta texter vilket gör att det är svårt att få en fördjupad läsförståelse. Den här kursen ger dig underlag för att kunna skapa en lässtrategi som inspirerar dina elever till att läsa böcker.

Lärare: Fredrik Ebefors

Elever har tusen idéer — arbeta entreprenöriellt i skolan, 2,5 hp

Alla är entreprenörer från födseln. Du som lärare kan hjälpa eleverna att våga testa, bli nyfikna och förverkliga sina idéer. Du kommer upptäcka att elever har tusen idéer.

Lärare: Annica Otterborg

Boksamtal

Flippa ditt klassrum — åk F-3 & 4-6, 2,5 hp

Den här kursen hjälper dig med tänket att våga flippa ditt klassrum tillsammans med dina elever. Kursen ger dig konkreta exempel och redskap kring hur du som lärare kan flippa ditt klassrum inom olika ämnen. Det handlar inte bara om teknik utan framför allt om den mentala flippen där du som lärare flippar ditt sätt att tänka och öppnar upp skolan för både elever och föräldrar.

Lärare: Johan Bäcklund och Karin Brånebäck

Hälsa och livsstil, att arbeta med och bedöma hälsa i ämnet Idrott och hälsa, 2,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som undervisar idrott och hälsa i Åk 1-9. Skolan bär ett gemensamt ansvar för elevers hälsa.

Lärare: Karin Bertills

Reciprocal Teaching - Att läsa aktivt för att förstå, 2,5 hp

Den här kursen har du nytta av som vill lära dig mer om vad läsförståelse innebär

Lärare: Catarina Schmidt

Se elevens utveckling — formativ bedömning i ditt klassrum, 2,5 hp

Oavsett vilka åldrar eller skolämnen du som lärare arbetar med, behöver du kunskap kring bedömning.

Lärare: Åsa Hirsh

Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — åk F-3, 2,5 hp

Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Lärare: Maria Hammarsten och Yvonne Hyltse-Eckert

Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — åk 4-6, 2,5 hp

Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Lärare: Maria Hammarsten och Yvonne Hyltse-Eckert

Våga använda Wikipedia i undervisningen

Handledning VFU II, 2,5 hp

I den här kursen, som är en fortsättning på handledarutbildningskursen på 7,5 hp, möter du bland andra Jesper Dahlquist, Karin Åberg (lektor i pedagogik, handledare, handledarutbildare) och Eva Dahlquist.

Under kursens sex lektioner gås VFU-historiken igenom, framför allt med de utvecklingar som tagit sin utgångspunkt i 2011 års nya lärarutbildning. Andra ämnen som behandlas i kursen är: grupphandledning, bedömning av VFU, VFU-besöket samt VFU-dilemman.

Lärare: Jesper Dahlquist

Grundskola åk7-9 och gymnasieskola

ANDT-undervisning på vetenskaplig grund, 2,5 hp

Alla som arbetar i skolan har nytta av att gå denna kurs. Särskilt viktig är kursen för den personal som arbetar med ANDT-frågor i undervisningen.

Lärare: Jörgen Svedbom

Att motivera när ingen motivation
finns, 2,5 hp

Den här kursen ger dig insikter och kunskap som kan vara ovärderliga i ditt arbete med ungdomar som saknar tilltro till sin egen förmåga.

Lärare: Martin Hugo

Hälsa och livsstil, att arbeta med och bedöma hälsa i ämnet Idrott och hälsa, 2,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som undervisar idrott och hälsa i Åk 1-9. Skolan bär ett gemensamt ansvar för elevers hälsa.

Lärare: Karin Bertills

Elever har tusen idéer — arbeta entreprenöriellt i skolan, 2,5 hp

Alla är entreprenörer från födseln. Du som lärare kan hjälpa eleverna att våga testa, bli nyfikna och förverkliga sina idéer. Du kommer upptäcka att elever har tusen idéer.

Lärare: Annica Otterborg

Boksamtal

Flippa ditt klassrum — åk 7-9 och Gy, 2,5 hp

Den här kursen hjälper dig med tänket att våga flippa ditt klassrum tillsammans med dina elever. Kursen ger dig konkreta exempel och redskap kring hur du som lärare kan flippa ditt klassrum inom olika ämnen. Det handlar inte bara om teknik utan framför allt om den mentala flippen där du som lärare flippar ditt sätt att tänka och öppnar upp skolan för både elever och föräldrar.

Lärare: Johan Bäcklund och Karin Brånebäck

Historiedidaktik - att avläsa historia i dagens samhälle, 2,5 hp

Historiebruk, historiekultur, historiedidaktik, historia och identitet – alla är nya inslag som har vidgat historieämnets innehåll. Den här kursen luckrar upp och skakar om vad man kan stoppa in i historiaundervisningen och inte.

Lärare: Carl-Johan Svensson

Foto och bildkommunikation

Med kameran som redskap - foto och bildkommunikation, 2,5 hp

Det här är en kurs som ger konkreta verktyg i hur du kan skapa och diskutera bildkommunikation med dina elever. Att digitalisera din bildundervisning med både mobilkameror systemkameror och kompaktkameror behöver inte vara svårt. Låt eleverna kommunicera med hjälp av foto.

Lärare: Mattias Karlsson Sjöberg

Våga använda Wikipedia i undervisningen

Moderna språk - Språkdidaktik i spanska, 2,5 hp

I kursen får du konkreta metoder på hur du praktiskt kan gå tillväga i din egen undervisning, bland annat genom att själv följa med in i ett klassrum där spanska som moderna språk står på schemat. 

Lärare: Aymé Pino Rodriguez

Religion och konflikt i Mellanöstern, 2,5 hp

Att förklara och leda dina elever inom religion och konflikten i Mellanöstern är en svår balansgång. Går det att skilja tradition, religion och politik?

Lärare: Martin Berntson

Se elevens utveckling — formativ bedömning i ditt klassrum, 2,5 hp

Oavsett vilka åldrar eller skolämnen du som lärare arbetar med, behöver du kunskap kring bedömning.

Lärare: Åsa Hirsh

Skräck i klassrummet — Historisk och aktuell skräcklitteratur, 2,5 hp

Har du elever som gillar Twilight, hårdrock eller emo? Fler områden än du kanske har tänkt på har starka kopplingar till skräcklitteratur.

Lärare: Mattias Fyhr

Våga använda Wikipedia i undervisningen

Våga använda Wikipedia i undervisningen, 2,5 hp

I denna kurs får du både kunskap om Wikipedia, hur du kan pröva dess tillförlitlighet och du får även många praktiska idéer om hur Wikipedia kan användas konstruktivt i undervisningen.

Lärare: Sverker Johansson

Våga använda Wikipedia i undervisningen

Handledning VFU II, 2,5 hp

I den här kursen, som är en fortsättning på handledarutbildningskursen på 7,5 hp, möter du bland andra Jesper Dahlquist, Karin Åberg (lektor i pedagogik, handledare, handledarutbildare) och Eva Dahlquist.

Under kursens sex lektioner gås VFU-historiken igenom, framför allt med de utvecklingar som tagit sin utgångspunkt i 2011 års nya lärarutbildning. Andra ämnen som behandlas i kursen är: grupphandledning, bedömning av VFU, VFU-besöket samt VFU-dilemman.

Lärare: Jesper Dahlquist

Särskola

Autismliknande tillstånd — ett pedagogiskt dilemma, 2,5 hp

Den här kursen ger dig de verktyg som behövs i det vardagliga skolarbetet när du möter elever i behov av särskilt stöd.

Lärare: Ann-Katrin Swärd

Grundsärskolan - andra vägar till kunskap, 2,5 hp

Hur man kunskapsbedömer en elev som har intellektuell funktionsnedsättning har inget självklart svar. Det handlar ofta om att hitta nya vägar till kunskap så att eleven når sina mål. Denna kurs tar upp pedagogiska utmaningar och didaktiska frågor i grundsärskolan ur ett lärandeperspektiv.

Lärare: Ann-Katrin Swärd och Gun Sand

Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — särskola, 2,5 hp

Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Lärare: Maria Hammarsten och Yvonne Hyltse-Eckert

Fritidshem

Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — fritidshem, 2,5 hp

Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Lärare: Maria Hammarsten och Yvonne Hyltse-Eckert

Skolledare

Medieträning för skolledare, 2,5 hp

Känner du till dina rättigheter i mötet med en journalist? Står du rustad inför mötet med medierna om en verklig kris drabbar din skola?

Lärare: Eva-Lotta Palm

Sidan uppdaterad 2017-05-11

2komma5
Sidan uppdaterad 2013-07-01
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information