student

VFU-rapport

VFU-rapport

TV-studio

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska du skriva en VFU-rapport, som lämnas till din VFU-samordnare.

Som student på MKV-programmet ska du efter avslutad VFU skriva en VFU-rapport. Rapporten ska omfatta 3-4 A4-sidor. För att komma ihåg saker som hänt tidigt under perioden kan det vara lämpligt att skriva en kortfattad loggbok. Rapporten ska vara inlämnad i pappersform till VFU-ansvarig senast två veckor efter avslutad VFU.

Riktlinjer för VFU-rapport

Rapporten ska ge en bild av din VFU-tid och dina intryck av de tolv veckorna. Följande rubriker kan vara lämpliga att täcka in:

  • Kort presentation av VFU-platsen
  • Hur du fick din VFU-plats
  • Vilka uppgifter du fick arbeta med
  • Vilket bemötande du fick
  • Generella intryck från din VFU-period
  • Hur VFU-perioden skulle kunna förbättras
  • Rekommendationer till nästa års praktikanter