student

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet.

När börjar och slutar VFU-kursen?

Verksamhetsförlagd utbildning 18 hp är den första kursen på MKV-programmets sjätte termin. Den pågår i 12 veckor, från vecka 4 till och med vecka 15.

Kan jag göra min VFU på två ställen?

Ja. Se bara till så att fördelningen blir någorlunda jämn i tiden.

Hur söker jag?

Bäst är att ringa direkt till den person som ansvarar för praktikanter. Då vinner du tid och får möjlighet att presentera dig närmare. Om det nappar så kom överens om du skall skicka ditt CV och helst komma på intervju. Ge inte upp om den du ringer till är tveksam utan motivera varför du kan vara en tillgång för företaget i 12 veckor.

När börjar jag söka?

September och oktober, sen börjar det bli allt svårare. Ju tidigare du börjar sökandet, desto större chans till en bra plats. Du tränar successivt upp din förmåga att leta och sälja in dig själv.

Hur kan jag resonera när jag börjar söka?

Det finns många ingångar, exempelvis vilka kontakter har jag, vad är jag intresserad av och har erfarenhet av, bransch och typ av organisation, var vill jag vara. Är du exempelvis kulturintresserad så bedriver de flesta större teatrar informations- och marknadsföringsarbete. Tala gärna med de som varit på VFU tidigare.

Kan man vara två på en VFU-plats?

Visst. Det är inte så vanligt, men skall man jobba med exempelvis ett större event kan det vara en fördel att vara två. Det är upp till VFU-platsen hur många de kan tänka sig att ta emot.

Vem godkänner VFU-platsen?

Din egen bedömning att här får jag tolv meningsfulla veckor och här kan jag tillföra mervärde åt den organisation jag arbetar åt. Din VFU-samordnare hjälper dig givetvis om du är tveksam.

Vad ger VFU-kursen?

Ofta en tillfredsställelse av att kunna mer än man tror, kontakter och perspektiv på din framtid. Drygt en tredjedel ger fortsatta kontakter med VFU-platser och ibland fast jobb. Dessutom är det nyttigt med miljöombyte då du har gått halva din utbildning.

Vad är rätt attityd på VFU-platsen och vid en intervju?

Engagemang och beredskap att lära dig nya saker. VFU:n är ingen examination utan en utbildning. Alltid hålla tider, vara artig och proper. Både du och VFU-platsen är lite nervösa ibland, då man vill visa upp sina bästa sidor.

Vad händer under själva VFU:n från högskolans sida?

Din VFU-samordnare eller någon annan lärare på MKV-programmet besöker så många de kan. E-post och telefon är andra vägar för att hålla kontakt. Dina studiekamrater kan vara ett bra stöd för att bolla problemställningar som dyker upp under perioden.

Vad gör jag när jag fått en plats?

Rapporterar det omgående till VFU-samordnaren.

Efter VFU:n?

Efter avslutad VFU ska du skriva en rapport. Riktlinjer för den finns i kursens Pingpong-aktivitet.

Ytterligare frågor och funderingar?

Kontakta din VFU-samordnare, antingen via samtal, e-post eller telefon.