Kent Salomonsson

Docent

Avdelningen för Produktutveckling , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Kent Salomonssons tidigare forskning har varit fokuserad på mikromekanisk modellering av strukturlim som används i fordonsindustrin.

Centralt i forskningen är utveckling av numeriska modeller för att förklara och analysera fysikaliska fenomen på mikroskala för att sedan använda detta som grund för att skapa numeriska modeller på strukturskala där krav ställs på snabba tillförlitliga beräkningar.

Främst forskar Kent Salomonsson på sprickpropagering och värmeledning i olika gjutjärnslegeringar, men på senare tid har utvecklingen av de mikromekaniska numeriska modellerna visat sig vara användbara även för biomekanisk analys av trycksår i mänsklig vävnad.

  • Född i Malmö 29 december 1975
  • Civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), 2002
  • Teknologie doktor i Tillämpad Mekanik, CTH, 2007
  • Post-doc, Mechanics and Materials, University of Michigan, Ann Arbor, USA, 2008-2009
  • Universitetslektor i Maskinteknik, Högskolan i Skövde, 2009-2012
  • CAE Engineer, Kongsberg Automotive, 2012-2013
  • Universitetslektor i Maskinkonstruktion, JTH, 2013-2016
  • Docent i beräkningsmekanik, JTH, 2016-

Artikel

Ghasemi, R. Elmquist, L. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2018). Abrasion resistance of lamellar graphite iron. : Elsevier More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Johansson, J. Amouzgar, K. (2017). A methodology for microstructure-based structural optimization of cast and injection moulded parts using knowledge-based design automation. : Elsevier More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Sujakhu, S. Castagne, S. Jarfors, A. (2017). Strain localization and crack formation effects on stress-strain response of ductile iron. : Elsevier More information
Hansbo, P. Rashid, A. Salomonsson, K. (2016). Least-squares stabilized augmented Lagrangian multiplier method for elastic contact. : Elsevier More information
Kasvayee, K. Salomonsson, K. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2016). Microstructural strain distribution in ductile iron. More information
Hansbo, P. Salomonsson, K. (2015). A discontinuous Galerkin method for cohesive zone modelling. More information
Stigh, U. Alfredsson, S. Andersson, T. Biel, A. Carlberger, T. Salomonsson, K. (2010). Some aspects of cohesive models and modelling with special application to strength of adhesive layers. : Springer Netherlands More information
Salomonsson, K. Stigh, U. (2009). Influence of root curvature on the fracture energy of adhesive layers. : Elsevier More information
Salomonsson, K. Andersson, T. (2008). Modeling and parameter calibration of an adhesive layer at the meso level. : Elsevier More information
Salomonsson, K. Stigh, U. (2008). An adhesive interphase element for structural analyses. : John Wiley & Sons More information
Salomonsson, K. (2008). Mixed mode modeling of a thin adhesive layer using a meso-mechanical model. : Elsevier More information

Avhandling

Salomonsson, K. (2007). Meso-Mechanical Modeling and Analysis of Adhesive Layers. Göteborg: Chalmers tekniska högskola More information

Konferensbidrag

Belov, I. Nordh, A. Salomonsson, K. Leisner, P. (2017). Fin‐Tube and Plate Heat Exchangers. : IEEE More information
Olofsson, J. Cenni, R. Cova, M. Bertuzzi, G. Salomonsson, K. Johansson, J. (2017). Multidisciplinary shape optimization of ductile iron castings byconsidering local microstructure and material behaviour. : Technische Universität More information
Salomonsson, K. Zhao, X. Kallin, S. (2016). Analysis of the Internal Mechanical Conditions in the Lower Limb Due to External Loads. London: More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). Modelling and simulations of ductile iron solidification-induced variations in mechanical behaviour on component and microstructural level. IOP Conference Series. London: Institute of Physics Publishing (IOPP) More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). The multi-scale closed chain of simulations – incorporating local variations in microstructure into finite element simulations. More information
Amouzgar, K. Cenanovic, M. Salomonsson, K. (2015). Multi-objective optimization of material model parameters of an adhesive layer by using SPEA2. More information
Salomonsson, K. Andersson, T. (2010). Weighted Potential Methodology for Mixed Mode Cohesive Laws. More information
Pesämaa, O. Abbasian, S. Rylander, D. Salomonsson, K. (2009). Attitudes to change in Gnosjöregion. More information
Salomonsson, K. Stigh, U. (2007). On the apparent influence of the adherends on the fracture toughness of adhesive layers. More information
Högberg, L. Salomonsson, K. (2006). Simulation of an adhesive layer using a novel mixed mode cohesive law. More information
Salomonsson, K. Andersson, T. (2006). Simulation of crack initiation and propagation in an adhesive layer using a meso-mechanical model. More information
Andersson, T. Salomonsson, K. (2004). Meso-Mechanical Modelling Of Thin Adhesive Layers. More information

Rapport

Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2015). Microstructural strain localization and crack evolution in ductile iron. JTH research report. More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Jarfors, A. (2015). Microstructural strain distribution in ductile iron; Comparison between finite element simulation and digital image correlation measurements. JTH research report. More information

Övrigt

Kasvayee, K. Ghassemali, E. Salomonsson, K. Sujakhu, S. Castagne, S. Jarfors, A. (). Microstructural strain mapping during in-situ cyclic testing of ductile iron. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information