Peter Hansbo

Professor tekniska beräkningar

Forskningsledare produktutveckling , inriktning simulering och optimering
Avdelningen för Produktutveckling , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Professor


Forskarutbildningsämnesansvarig, maskinkonstruktion

Forskning

Peter Hansbos forskning syftar till att utveckla bättre (snabbare, noggrannare, enklare) numeriska modeller för lösning av problem inom de klassiska fältteorierna, dvs. system av partiella differentialekvationer som beskriver fenomen som strömning, hållfasthet och vågutbredning. Speciellt fokuserar han på multifysikproblem, till exempel koppling mellan olika fysikaliska system såsom fluid-strukturinteraktion.

Peter Hansbo är främst känd för sina arbeten inom adaptiva Finita-Element-Metoder (FEM), stabiliserad FEM för konvektionsdominerad strömning, diskontinuerlig FEM, samt för metoder för modellkoppling över gränssnitt.

Biografi

 • Född i Stockholm 30 Juli 1959
 • Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), 1983
 • Teknologie doktor i byggnadsmekanik, CTH, 1989
 • Docent i byggnadsmekanik, CTH, 1992
 • Forskningsassistent i matematik, CTH, 89-95
 • Universitetslektor i numerisk analys, Kungliga Tekniska Högskolan, 96-98
 • Biträdande professor, Tillämpad Mekanik, CTH, 98-07
 • Biträdande professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 07-09
 • Professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 09-11
 • Gästprofessor, Högskolan i Halmstad, 10-11
 • Professor, Högskolan i Jönköping, från augusti 11

Peters problemlösning sker med matematik

Antologibidrag

Hansbo, P. (2005). Three lectures on error estimation and adaptivity. Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences. Wien: Springer More information
Eriksson, K. Estep, D. Hansbo, P. Johnson, C. (1995). Introduction to computational methods for differential equations. Oxford: Oxford University Press More information

Artikel

Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. (2018). A cut finite element method with boundary value correction. : American Mathematical Society (AMS) More information
Burman, E. Elfverson, D. Hansbo, P. Larson, M. Larsson, K. (2018). Shape optimization using the cut finite element method. : Elsevier More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. (2018). Solving ill-posed control problems by stabilized finite element methods. : Institute of Physics Publishing (IOPP) More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. (2018). A simple approach for finite element simulation of reinforced plates. : Elsevier More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. Massing, A. (2017). A cut discontinuous Galerkin method for the Laplace–Beltrami operator. : Oxford University Press More information
Burman, E. Elfverson, D. Hansbo, P. Larson, M. Larsson, K. (2017). A cut finite element method for the Bernoulli free boundary value problem. : Elsevier More information
Hansbo, P. Larson, M. (2017). A stabilized finite element method for the Darcy problem on surfaces. : Oxford University Press More information
Klarbring, A. Torstenfelt, B. Hansbo, P. Larson, M. (2017). Optimal design of fibre reinforced membrane structures. : Springer More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. Stenberg, R. (2017). Galerkin least squares finite element method for the obstacle problem. : Elsevier More information
Hansbo, P. Jonsson, T. Larson, M. Larsson, K. (2017). A Nitsche method for elliptic problems on composite surfaces. : Elsevier More information
Hansbo, P. Larson, M. Massing, A. (2017). A stabilized cut finite element method for the Darcy problem on surfaces. : Elsevier More information
Hansbo, P. Larson, M. (2017). Continuous/discontinuous finite element modelling of Kirchhoff plate structures in R3 using tangential differential calculus. : Springer More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. (2017). The penalty-free Nitsche Method and nonconforming finite elements for the Signorini problem. : Society for Industrial and Applied Mathematics More information
Hansbo, P. Larsson, F. (2016). The nonconforming linear strain tetrahedron for a large deformation elasticity problem. : Springer More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. Massing, A. Zahedi, S. (2016). Full gradient stabilized cut finite element methods for surface partial differential equations. More information
Hansbo, P. Rashid, A. Salomonsson, K. (2016). Least-squares stabilized augmented Lagrangian multiplier method for elastic contact. : Elsevier More information
Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (2016). A cut finite element method for coupled bulk-surface problems on time-dependent domains. : Elsevier More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (2016). Cut finite element methods for coupled bulk–surface problems. : Springer More information
Yedeg, E. Wadbro, E. Hansbo, P. Larson, M. Berggren, M. (2016). A Nitsche-type method for Helmholtz equation with an embedded acoustically permeable interface. : Elsevier More information
Cenanovic, M. Hansbo, P. Larsson, M. (2016). Cut finite element modeling of linear membranes. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2015). A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff–Love buckling problem. More information
Cenanovic, M. Hansbo, P. Larson, M. (2015). Minimal surface computation using a finite element method on an embedded surface. More information
Hansbo, P. Burman, E. Claus, S. Larson, M. Massing, A. (2015). CutFEM: Discretizing geometry and partial differential equations. More information
Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (2015). Characteristic cut finite element methods for convection–diffusion problems on time dependent surfaces. More information
Hansbo, P. Larson, M. Larsson, F. (2015). Tangential differential calculus and the finite element modeling of a large deformation elastic membrane problem. More information
Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (2015). Stabilized finite element approximation of the mean curvature vector on closed surfaces. More information
Hansbo, P. Salomonsson, K. (2015). A discontinuous Galerkin method for cohesive zone modelling. More information
Burman, E. Hansbo, P. Larson, M. (2015). A stabilized cut finite element method for partial differential equations on surfaces: The Laplace–Beltrami operator. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2014). Fictitious domain methods using cut elements: III. A stabilized Nitsche method for Stokes’ problem. More information
Hansbo, P. Larson, M. Larsson, K. (2014). Variational formulation of curved beams in global coordinates. More information
Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (2014). A cut finite element method for a Stokes interface problem. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2014). Finite element modeling of a linear membrane shell problem using tangential differential calculus. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2014). Locking free quadrilateral continuous/discontinuous finite element methods for the Reissner–Mindlin plate. More information
Hansbo, P. (2012). Nonconforming rotated Q1 tetrahedral element with explicit time stepping for elastodynamics. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2012). Fictitious domain finite element methods using cut elements. More information
Becker, R. Burman, E. Hansbo, P. (2011). A hierarchical NXFEM for fictitious domain simulations. More information
Hansbo, P. Heintz, D. Larson, M. (2011). A finite element method with discontinuous rotations for the Mindlin-Reissner plate model. More information
Nilsson, B. Hansbo, P. (2011). Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication. More information
Becker, R. Burman, E. Hansbo, P. (2011). A finite element time relaxation method. More information
Hansbo, P. (2011). A nonconforming rotated Q1 approximation on tetrahedra. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2011). A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff–Love plate. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2011). Energy norm a posteriori error estimates for discontinuous Galerkin approximations of the linear elasticity problem. : Elsevier More information
Nilsson, B. Hansbo, P. (2011). A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication. More information
Hansbo, P. (2010). A discontinuous finite element method for elasto-plasticity. More information
Hansbo, P. Rylander, T. (2010). A linear nonconforming finite element method for Maxwell's equations in two dimensions. Part I. More information
Gimbel, F. Hansbo, P. Suttmeier, F. (2010). An adaptive low-order FE-scheme for Stokes flow with cavitation. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2010). Interior-penalty-stabilized Lagrange multiplier methods for the finite-element solution of elliptic interface problems. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2010). Fictitious domain finite element methods using cut elements. More information
Hansbo, P. Heintz, D. Larson, M. (2010). An adaptive finite element method for second-order plate theory. More information
Hansbo, P. Juntunen, M. (2009). Weakly imposed Dirichlet boundary conditions for the Brinkman model of porous media flow. More information
Becker, R. Burman, E. Hansbo, P. (2009). A Nitsche extended finite element method for incompressible elasticity with discontinuous modulus of elasticity. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2008). Piecewise divergence-free discontinuous Galerkin methods for Stokes flow. More information
Becker, R. Hansbo, P. (2008). A simple pressure stabilization method for the Stokes equation. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2007). A unified stabilized method for Stokes' and Darcy's equations. More information
Nilsson, B. Hansbo, P. (2007). Adaptive finite element methods for hydrodynamic lubrication with cavitation. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2006). Edge stabilization for the generalized Stokes problem. More information
Burman, E. Fernandez, M. Hansbo, P. (2006). Continuous interior penalty finite element method for Oseen's equations. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2006). A stabilized non-conforming finite element method for incompressible flow. More information
Heintz, P. Hansbo, P. (2006). Stabilized Lagrange multiplier methods for bilateral elastic contact with friction. More information
Hansbo, P. (2005). Nitsche's method for interface problems in computational mechanics. : WILEY-VCH Verlag More information
Hansbo, P. Lovadina, C. Perugia, I. Sangalli, G. (2005). A Lagrange multiplier method for the finite element solution of elliptic interface problems using non-matching meshes. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2005). Stabilized Crouzeix-Raviart element for the Darcy-Stokes problem. More information
Heintz, P. Larsson, F. Hansbo, P. Runesson, K. (2004). Adaptive strategies and error control for computing material forces in fracture mechanics. More information
Hansbo, P. Hermansson, J. Svedberg, T. (2004). Nitsche's method combined with space-time finite elements for ALE fluid-structure interaction problems. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2004). Edge stabilization for Galerkin approximations of convection-diffusion-reaction problems. More information
Hansbo, A. Hansbo, P. (2004). A finite element method for the simulation of strong and weak discontinuities in solid mechanics. More information
Larsson, F. Runesson, K. Hansbo, P. (2003). Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening. More information
Hansbo, P. Hermansson, J. (2003). Nitsche's method for coupling non-matching meshes in fluid-structure vibration problems. More information
Becker, R. Hansbo, P. Stenberg, R. (2003). A finite element method for domain decomposition with non-matching grids. More information
Hermansson, J. Hansbo, P. (2003). A variable diffusion method for mesh smoothing. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2003). Discontinuous Galerkin and the Crouzeix-Raviart element. More information
Larsson, F. Hansbo, P. Runesson, K. (2003). Space-time finite elements and an adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem. More information
Becker, R. Hansbo, P. Larson, M. (2003). Energy norm a posteriori error estimation for discontinuous Galerkin methods. More information
Hansbo, A. Hansbo, P. Larson, M. (2003). A finite element method on composite grids based on Nitsche's method. More information
Larsson, F. Hansbo, P. Runesson, K. (2002). Strategies for computing goal-oriented a posteriori error measures in non-linear elasticity. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2002). A discontinuous Galerkin method for the plate equation. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2002). Discontinuous Galerkin methods for incompressible and nearly incompressible elasticity by Nitsche's method. More information
Hansbo, A. Hansbo, P. (2002). An unfitted finite element method, based on Nitsche's method, for elliptic interface problems. More information
Hansbo, P. (2001). A note on energy conservation for Hamiltonian systems using continuous time finite elements. More information
Hansbo, P. (2000). A Crank-Nicolson type space-time finite element method for computing on moving meshes. More information
Hansbo, P. (2000). A free-Lagrange finite element method using space-time elements. More information
Hansbo, P. (1998). Moving finite element methods by use of space-time elements. More information
Hansbo, P. (1998). A new approach to quadrature for finite elements incorporating hourglass control as a special case. More information
Eriksson, K. Estep, D. Hansbo, P. Johnson, C. (1995). Introduction to Adaptive Methods for Differential Equations. : Cambridge University Press More information
Hansbo, P. (1995). Lagrangian incompressible flow computations in three dimensions by use of space-time finite elements. More information
Möller, P. Hansbo, P. (1995). On advancing front mesh generation in three dimensions. More information
Hansbo, P. (1995). Generalized Laplacian smoothing of unstructured grids. More information
Hansbo, P. (1994). Space-time oriented streamline diffusion methods for nonlinear conservation laws in one dimension. More information
Hansbo, P. (1994). Aspects of conservation in finite-element flow computations. More information
Hansbo, P. (1993). Explicit streamline diffusion finite-element methods for the compressible Euler equations in conservation variables. More information
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for the time-dependent incompressible Navier-Stokes equations. More information
Johnson, C. Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods in computational mechanics. More information
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for convection-diffusion problems. More information
Hansbo, P. Johnson, C. (1991). Adaptive streamline diffusion methods for compressible flow using conservation variables. More information
Johnson, C. Szepessy, A. Hansbo, P. (1990). On the convergence of shock capturing streamline diffusion finite-element methods for hyperbolic conservation-laws. More information
Hansbo, P. Szepessy, A. (1990). A velocity pressure streamline diffusion finite-element method for the incompressible Navier-Stokes equations. More information

Bok

Eriksson, K. Estep, D. Hansbo, P. Johnson, C. (1996). Computational differential equations. : Cambridge University Press More information

Konferensbidrag

Chernov, A. Hansbo, P. (2011). An hp-Nitsche’s Method for Interface Problems with Nonconforming Unstructured Finite Element Meshes. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2004). The edge stabilization method for finite elements in CFD. BERLIN: SPRINGER-VERLAG BERLIN More information
Hansbo, P. Larson, M. (2003). A P²–continuous, P¹–discontinuous finite element method for the Mindlin–Reissner plate problem. More information
Larsson, F. Runesson, K. Hansbo, P. (2003). Goal–oriented error control for large strain viscoplasticity. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2001). A simple nonconforming bilinear element for the elasticity problem. BARCELONA: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING More information
Runesson, K. Larsson, F. Hansbo, P. (2001). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers More information
Larsson, F. Runesson, K. Hansbo, P. (2001). Computation of goal-oriented a posteriori error measures in space-time finite elements for viscoplasticity. Barcelona: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING More information
Runesson, K. Larsson, F. Hansbo, P. (2000). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Rotterdam: A.A. Balkema More information
Becker, R. Hansbo, P. (2000). Discontinuous Galerkin methods for convection–diffusion problems with arbitrary Péclet number. Berlin: Springer More information
Hansbo, P. Johnson, C. (1999). Adaptive finite element methods for elastostatic contact problems. IMA Volumes in Mathematics and its Applications. : Springer More information
Hansbo, P. (1993). The characteristic streamline diffusion method for incompressible flow in three dimensions. Barcelona: Centro internacional de metodos numericos en ingenieria More information
Johnson, C. Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods for small strain plasticity. : Springer More information

Rapport

Hansbo, P. Larson, M. (2012). Intrinsic finite element modeling of a linear membrane shell problem. JTH research report. More information
Hansbo, P. Larson, M. (2011). Energy norm a posteriori error estimates for a continuous/discontinuous Galerkin approximation of the Reissner-Mindlin plate. JTH research report. More information
Hansbo, P. (2011). Nonconforming rotated Q1 tetrahedral element with explicit time stepping for elastodynamics. JTH research report. More information
Burman, E. Hansbo, P. (2011). Fictitious domain methods using cut elements. JTH research report. More information

Övrigt

Hansbo, P. Larson, M. Zahedi, S. (). A Nitsche method for a Stokes interface problem. More information
Hansbo, P. (). A mixed method for elasticity with the curl of displacements as a drilling degree of freedom. More information
Cenanovic, M. Hansbo, P. Larsson, M. (). Finite element procedures for computing normals and mean curvature on triangulated surfaces and their use for mesh refinement. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information