Rekryteringskommitté

Rekryteringskommittén vid Högskolan för lärande och kommunikation ska fungera som en objektiv part när det gäller tillsättandet av tjänster där doktorsexamen krävs. Rekryteringskommittén gör en samlad bedömning av inkomna sakkunnigutlåtanden, den skriftliga bedömningen från eventuella intervjuer och referenstagning samt väger in nyttan för och anknytningen till Högskolan för lärande och kommunikation hos de sökande.

Riktlinjer

  • Rekryteringskommittén ska bestå av fyra ledamöter med ersättare
  • Vd utser ordförande och vice ordförande
  • Personalen väljer tre ledamöter med ersättare
  • Studerandeföreningen utser en ledamot med ersättare
  • Kommittén kan adjungera bolagets vd, sakkunniga och andra
  • Mandatperioden för ordförande och ledamöter är två år

Rekryteringskommitén 2015-2016

Ordförande

Carina Johansson

Ledamöter

Annika Denke, vice ordförande

Cecilia Bjursell

Martin Hugo

Johan Samuelson (student)

Adjungeras

Stephan Rapp, vd

Gunnar Gunnarsson, planeringschef

Avdelningschefer beroende på ärende

Sidan uppdaterad 2016-04-08


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information