Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. 

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund. Som doktorand kan du välja att fördjupa dig inom något av följande forskarutbildningsämnen:

Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Examen

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie licentiatexamen eller en filosofie doktorsexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 30 hp för licentiatexamen och 60 hp för doktorsexamen. Utöver detta skriver doktoranden ett avhandlingsarbete som omfattar 90 hp respektive 180 hp.

Mer information om forskarutbildningskurserna hittar du här.

Samverkan

För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.

Doktoranderna uppmuntras att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.

I länkarna nedan hittar du de partnerhögskolor och organisationer som Hälsohögskolan samverkar med.

Kontakt

Personal

Jan Mårtensson, professor, föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Karolina Boberg, forskarutbildningskoordinator
Eleonor Fransson, docent, ämnesföreträdare Hälsa och vårdvetenskap
Karina Huus, docent, ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Magnus Jegermalm, professor, ämnesföreträdare Välfärd och socialvetenskap

Doktorander

Ahonen, Hanna – Hälsohögskolan
Ander, Birgitta – Hälsohögskolan
Aronson, Olov – Hälsohögskolan
Baeck-Larsen, Louise – Hälsohögskolan
Bergerum, Carolina – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Bergman, Paula – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Carlén, Kristina – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Diaz Cruz, Maria Araceli – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Egonsdotter, Gunilla – Hälsohögskolan
Ekström, Elin – Hälsohögskolan, Jönköpings kommun
Frank, Amanda – Hälsohögskolan, Högskolan Dalarna
Gabrielsson Järhult, Felicia – Hälsohögskolan
Gremyr, Andreas – Hälsohögskolan
Grynne, Annika – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Holmqvist, Malin – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Howell, Marcia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Jiang, Nan – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Johansson, Isabelle – Hälsohögskolan
Johansson, Lisbeth – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Johansson, Yvonne – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Johnsson, Anette – Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Kapetanovic, Sabina – Hälsohögskolan
Karlsson, Kåre – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Koldestam, Maria – Hälsohögskolan
Lannering, Christina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Lindholm, Helene – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Linjun, Shi – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Lowejko, Alexander – Hälsohögskolan, Nässjö kommun
Lu, Qi – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lundgren, Dan – Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings län
Lygnegård, Frida – Hälsohögskolan
Masano, Robert – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Mgunga, Peter – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Monwell, Bodil – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Muller, Jasmin – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Mårtensson, Sophie – Hälsohögskolan
Möller, Saffran – Hälsohögskolan
Niia, Anna – Hälsohögskolan, Mälardalens högskola
Norrman Brandt, Eva – Hälsohögskolan, Implement
Roos af Hjelmsäter, Elin – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Rundqvist, Louise – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Siebmanns Sandra – Hälsohögskolan
Stadin, Magdalena – Hälsohögskolan
Stevenson, Katherine – Hälsohögskolan
Tengelin, Ellinor – Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Thapa, Dip Raj – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Tingsvik, Catarina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Tompa, Andrea – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Wang, Lan – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Wu, Eline – Hälsohögskolan, Karolinska Institutet
Yajuan, Yang – Hälsohögskolan, Anhui Medical University
Zasciurinskiene, Egle – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Zheng, Hong – Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Zhou, Lihua – Hälsohögskolan, Anhui Medical University
Åberg Cecilia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde

Styrgrupp

Larsson, Dennis Ordförande, HHJ
036-101523 Mer information

Mårtensson, Jan Föreståndare forskarskolan, HHJ
036-101251

Boberg, Karolina Sekreterare, HHJ

Faresjö, Maria Forskningschef, HHJ

Fransson, Eleonor Ämnesföreträdare, HHJ

Krettek, Alexandra Ledamot, HIS

Brink, Eva Ledamot, HV

Berndtsson, Ina Suppleant, HV

Lindahl, Berit Ledamot, HB

Wireklint Sundström, Birgitta Suppleant, HB

Blomstrand, Peter Ledamot, RJL

Åkesson, Karin Suppleant RJL

Kock, Henrik Ledamot, JKP-KOMMUN

Nilsson, Peter Ledamot, OI

Jansson, Henrik Suppleant, OI

Texten granskad / uppdaterad 2018-02-01

Forskning
Sidan uppdaterad 2015-04-28

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information