Produktutveckling och design

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Att utveckla produkter som möter kundernas önskemål och förväntningar är en nödvändighet för att nå framgång på marknaden. För att lyckas behövs kreativitet, innovativ förmåga, expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt där stor hänsyn tas till marknadens krav, produktens funktion, form och användbarhet samt förståelse för bland annat produktion och kostnader.

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Produktutveckling är ett brett område och du får både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer också att lära dig olika design-, konstruktions- eller produktionsmetoder samt att få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt. Eftersom hänsyn också tas till produktens hela livscykel kommer du att lära dig produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande.

Grundtanken är att du ska få en bred ingenjörsutbildning och bli insatt i hela produktutvecklingsprocessen samt få viss fördjupning inom tre delområden med stor betydelse för modern produktutveckling – Industridesign, Konstruktion med datorstöd samt Material och tillverkning.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter studierna kan du arbeta som innovativ produktutvecklare, idéskapare och konstruktör eller vara delaktig i projektledning. Inom näringslivet är det stor efterfrågan på ingenjörer med helhetstänk vilka kan arbeta som produktutvecklare med kunnande inom industridesign, konstruktion eller tillverkning. Din arbetsgivare hittar du oftast bland tillverkande företag eller inom konsultbranschen. Arbeten inom produktions- och kvalitetsutveckling eller teknisk försäljning är inte heller ovanliga.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Samarbete Husqvarna Group och studenter:
Utveckling av nästa generations batteritrimrar.

Film 1: Ny design på batteritrimmers utifrån testning/utvärdering.

Film 2: Rapportering av projektet inför styrgruppen på Husqvarna.

Film 3: Temaveckor.

Film 4: Gästföreläsningar.

Film 5

Film 6

Läs merLäs mindre

Här skapas framtidens produkter

Han passade på att resa utomlands två gånger under studietiden – en gång till Kanada och en gång till Mexiko. Kanske var det utlands-vistelserna som gjorde att Sverige kändes lite för litet. Nu bor han i Österrike och jobbar som industridesigner på Red Bulls huvudkontor strax utanför Salzburg. – Det ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 60
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52209
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Har du inte ordinarie behörighet kan du komplettera fysik, kemi och matematik genom bastermin eller basår. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 3b finns Teknisk bastermin med start på våren. Efter avklarad bastermin har du platsgaranti till ingenjörsprogrammets ordinarie start till hösten. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 1a/1b/1c finns Tekniskt basår med start på hösten. Efter avklarat basår har du platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen med start nästkommande höst.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Konstruktionsmaterial 7,5 hp
Industriell design 1 3 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Mekanik 1 6 hp
Konstruktion 6 hp

År 2

Hållfasthetslära 6 hp
Industriell design 2 6 hp
Industriell ytmodellering 6hp
Konstruktionselement 6 hp
Tillverkningsteknik 6 hp
Hållbar produktutveckling 7,5 hp
Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Valfri kurs inom programmets profil:
Grundläggande FEM-analys 7,5 hp

År 3

Produktutvecklingsprojekt 15 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Komponentgjutning 7,5 hp
Innovation 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Valbara kurser:
Konstruktion och beredning i parametrisk CAD 7,5 hp
Mekanik 2 7,5 hp
Kvalitetsteknik 7,5 hpOm du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor, Avdelningschef
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1749
Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-06-07

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information