Magisterprogram i socialt arbete

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

En magisterexamen i socialt arbete innebär studier på avancerad nivå och ger behörighet till fortsatta studier på master- och forskarutbildningsnivå såväl som möjlighet att utveckla färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Utbildningen

Kurserna som erbjuds inom magisterexamen i socialt arbete ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom socialt arbete såväl teoretiskt som metodologiskt.

Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom socialt arbete för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att genom ett självständigt arbete fördjupa dig i ett område som ska behandlas med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Kurserna på avancerad nivå erbjuds både på helfart på campus och på halvfart och är då huvudsakligen webbaserade.

Efter utbildningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 210 hp eller motsvarande utländsk examen. I detta måste ett examensarbete i huvudämnet om 15hp ingå 

Vidareutbildning

Vid HHJ finns möjlighet till fortsatta studier inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-MS114
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp eller socionomexamen, 210 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen:
Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Rekommenderade kurser för magisterexamen i socialt arbete

En magisterexamen omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 hp ska utgöra fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Ett examensarbete om 15 hp måste ingå i huvudämnet. Nedan finns exempel på kurser som kan ingå i en magisterexamen.

Kurser inom programmet

Socialt arbete och det omgivande samhället: teoretiska perspektiv 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik 15 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd 7,5 hp

Valbara kurser

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman 7,5 hp
Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp
Socialt arbete med barn, unga och familj 7,5 hp
Chef- och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg 7,5 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.
Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-05-16

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-10-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information