Lärarlyftet

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.

Kontakt

Om du är osäker på vad din tidigare utbildning innehåller, kontakta vår studievägledare:

Berit Tornell

berit.tornell@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Åsa Lundgren
asa.lundgren@ju.se

Kurs öppen för efteranmälan vårterminen 2018

Vår kurs inom Lärarlyftet vårterminen 2018 är öppen för efteranmälan. Du söker direkt till Högskolan för lärande och kommunikation. Du hittar huvudmanna-blankett som din arbetsgivare ska skriva under längst ner på den här sidan.

Ansökan skickas till:

Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
55111 Jönköping

Vi erbjuder kurs för lärare inom ramen för Lärarlyftet. Inom denna fortbildnings­satsning erbjuds enbart behörighetsgivande kurser.

Från 1 april 2014 kan lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning studera inom Lärarlyftet.

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2018 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskole­utbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.

Med validering avser Skolverket i detta sammanhang kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked. Se rubrik Dokument.

Kurs vårterminen 2018

Lärare som undervisar i åk 4-6

Du som har lärarexamen mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta 
ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman. 

Lärare som undervisar i åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

KURSNAMNANM.KOD
Religionsvetenskap lärare åk 7-9, 31-45 hpINSTÄLLD

Gymnasielärare

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

NO/Teknik för lärare åk 4-6

KURSNAMN

ANM.KOD

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 1-30 hp

Obs, kursen är stängd för efteranmälan.

 

Kursernas upplägg

Kurserna är distansbaserade med ett antal närträffar i Jönköping.

Behörighet

Eftersom kurserna inom Lärarlyftet skall leda till behörighet är det viktigt att du har rätt förkunskaper, se behörighetskrav i respektive kursplan. Om du är osäker på vad din tidigare utbildning innehåller, kontakta vår studievägledning.

Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner.

Sidan uppdaterad 2018-01-31

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2010-09-21
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information