student

Terminstider HHJ

Terminstider HHJ

Vårterminen 2017

23 januari - 11 juni (v.4- v.23)

Höstterminen 2017

21 augusti 2017 - 21 januari 2018 (v.34-v3, insparksvecka och introduktion v.34, från och med v.35 läsning enligt schema, med uppehåll vecka 52). (Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, termin 1, startar med läsning enligt schema v.34.) 
Akademisk avslutning 19 januari 2018

Vårterminen 2018

22 januari 2018 - 10 juni 2018 (introduktionsvecka för nya studenter v.3 15-19 januari)
(Akademisk avslutning 8 juni 2018)

Höstterminen 2018

20 augusti 2018 -20 januari 2019 (v.34-v3, insparksvecka och introduktion v.34, från och med v.35 läsning enligt schema, med uppehåll vecka 52).