student

Examens- och kursbevis

Examens- och kursbevis

JU byter Ladok-system

Under nedstängningsperioden 28 februari-12 mars går det inte att ansöka om examensbevis och inga examensbevis kommer att ufärdas.

Information om examensbevis 

Kontrollera att alla resultat är inrapporterade innan ansökan lämnas. I examensbeviset kan endast avslutade kurser ingå. Om du har läst kurser vid annan högskola/universitet som ska ingå i examen kan du skriva detta under "Upplysningar", eller bifoga registerutdrag/kursbevis.

Regler

Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköpingöppnas i nytt fönster

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas när ansökan har inkommit och alla resultat är inrapporterade. Examensbevis utfärdas senast inom 60 dagar.

Information om övergångsbestämmelser

Från och med 1 juli 2007 startade en ny utbildnings- och examensstruktur. Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att slutföra din utbildning för att ta ut examen enligt äldre bestämmelser till och med 30 juni 2015. För lärarexamen gäller 30 juni 2023. Högskolan i Jönköping utfärdar examen efter 2015 respektive 2023 om du uppfyller examenskraven enligt de äldre bestämmelserna.

Du som har studerat före 1 juli 2007 och avslutat studierna efter 1 juli 2007 prövas mot de nya bestämmelserna. Om du inte uppfyller kraven för examen enligt de nya bestämmelserna kommer din ansökan att prövas mot de äldre examensbestämmelserna om samtliga kursfordringar är slutförda före 1 juli 2015.

Examenskrav enligt äldre bestämmelserPDF

Kontakt

Telefon:

Magdalena Gustafsson 036-101053

Carina Lönn 036-101059

Teresa Thörn 036-101109

E-post:

Degree-Examen@ju.se