student

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Jönköping University välkomnar studenter med funktionsnedsättning.

Studenter med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att bedriva högskolestudier som andra studenter. Därför finns möjlighet till så kallat särskilt pedagogiskt stöd. För att få ta del av stödåtgärder ska du kunna styrka din funktionsnedsättning genom intyg. Läs mer om stödåtgärder här.

Nais

Du ansöker om stöd via Nais. Du loggar in med ditt konto från Jönköping Univeristy eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ sedan instruktionerna. När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail som bekräftar att ansökan är inkommen. OBS om du är student på JIBS skall du alltid göra din ansökan i NAIS på engelska då du behöver ha ditt beslut på engelska. Byt språk via den engelska flaggan på inloggningssidan och gör sedan din ansökan.

Din ansökan kommer att kräva ett samtycke kring behandling om personuppgifter, om du inte vill ge ditt samtycke eller har svårigheter att fylla i ansökan vänder du dig till samordnaren.

Efter ansökan kommer Samordnaren sedan kontakta dig och boka tid för samtal och överenskommelse om lämpliga stödåtgärder. Naturligtvis är du välkommen att kontakta samordnaren under hela din studietid om du behöver stöd och hjälp.

Om du behöver teckenspråk eller skrivtolkning kontakta samordnare senast i samband med anmälan till studier.

Se även Bedömning av annan saklig omständighet vid antagning

Vad menas med studenter med funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menas sådana varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar som påverkar funktionsförmågan i studiesituationen. Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det inte behöver röra sig om bestående funktionsnedsättning, men inte heller om tillfälliga och snart övergående skador och tillstånd.

Kontakt

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd:

Emma Pavlov

E-post: sps@ju.se

Om du skickar e-post till oss, ange då om du är en presumtiv (blivande) student eller om du redan är student på Jönköping University (skriv i så fall även vilket program/vilken kurs du går på samt om möjligt ditt personnummer). Skicka alltid med ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.