Forsknings- och utbildningsstrategier

Inom ramen för de HJ-gemensamma utbildnings- och forskningsstrategierna fördelas de statliga anslagen årligen för utbildning och forskning av stiftelsestyrelsen till fackhögskolorna.

Utöver de uppdrag och anvisningar som stiftelsen lämnar är Vison, mål- och strategidokumentet, som styrelsen beslutat, utgångpunkt för forsknings- och utbildningsplanering.

Vision

Tekniska Högskolan skall vara europaledande i att utveckla och förmedla ny teknik och kunskap som stärker små och medelstora företags internationella konkurrenskraft.

Sidan uppdaterad 2015-08-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information