Överklagandenämnd

Till överklagandenämnden vid Jönköping University kan studenten vända sig om hen är missnöjd med ett beslut som fattats avseende antagning eller examen. Nämnden är också högsta instans för överprövning av disciplinbeslut fattade av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd samt av beslut som man uppfattar strider mot bestämmelser i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Frågor ställs till nämndens sekreterare.

Överklagan skickas till:
Jönköping University - Överklagandenämnden
Att: Hans Rudberg
Box 1026
551 11 Jönköping

Ordförande

Agneta Marell, rektor Jönköping University

Sekreterare

Hans Rudberg, högskolejurist Jönköping University

Ledamöter

Hovrättsrådet Lena Bång, lagfaren ledamot (ersättare: Hovrättsrådet Henrik Jonsson)

Åklagare Anders Brokelind (ersättare: Åklagare Klas Hellgren)

Advokat Sophia Wenneryd (ersättare: Advokat Fredrik Lager)

Representant från externt lärosäte: Avdelningschef Ulrika Bernlo (ersättare: Avdelningschef/jurist Åsa Dryselius)

Representant från Jönköpings Studentkår: Toni Johansson (ersättare: Victoria Claesson)

Instruktion

Instruktion för ÖverklagandenämndenPDF
Beslut som kan överklagasPDF

Sidan uppdaterad 2017-11-14

Om oss
Sidan uppdaterad 2010-08-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information