Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning inrättar, följer upp och kvalitetssäkrar examina för utbildning och forskarutbildning. NUF ansvarar även för Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå gällande för examina vid Jönköping University.

Ledamöter 2015-2017

Ulla Runesson Kempe, professor, HLK, ordförande/dekan

Jonas Sandberg, docent, HHJ, vice ordförande/prodekan

Jakob Olofsson, lektor, JTH

Carina Johansson, lektor, HHJ

Johan Larsson, universitetsadjunkt, JIBS

Johan Malmqvist, docent, HLK

Jörgen Gustafsson, lektor, JTH

Pär Sjölander, professor, JIBS

Karin Bertills, doktorandrepresentant

Toni Johansson, vice ordförande, Jönköpings Studentkår

Sekreterare: Ann Olofsson

Handläggare: Mikael Cederfeldt

Mötesdatum 2017

Om inget annat anges hålls mötena i Ha207.
Presidiemöte hålls i rum C1042.

 • 10 februari, 10-12. Mullsjö hotell
  (Presidie 16 januari 10.30-13.00, 9 februari 10-12 Mullsjö ),
 • 6 mars, 13-16
  (Presidie 20 februari 12-14),
 • 4 april, 13-16
  (Presidie 21 mars 9-11 ),
 • 10 maj, 13-16
  (Presidie 24 april 13-15 ),
 • 8 juni, 13-16 (prel. förlängtmöte)
  (Presidie 24 maj 13-15 ),
 • 7 september, 13-16
  (Presidie ),
 • 11 oktober, 13-16
  (Presidie ),
 • 6 november, 13-16
  (Presidie ),
 • 12 december, 13-16
  (Presidie ).

OBS!  Protokoll fr.o.m. 2012 finns anslagna på nämndens sida på intranätet.


Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 infördes en ny nämnd, Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping. Den ersätter Antagnings- och examensnämnden samt Fakultetsnämnden.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.

Sidan uppdaterad 2017-09-18

Om oss
Sidan uppdaterad 2010-08-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information