Forskningscenter och institut

JIBS bedriver en del av sin forskning genom center och institut. Sedan starten 1994 har vi etablerat ett antal forskningsmiljöer, de flesta med en stark internationell anknytning. Våra center och institut engagerar forskare från Internationella Handelshögskolans olika discipliner men också externa samarbetspartners.

Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO)

CeFEO är det första forsknings- och utbildningscentret i sitt slag i norra Europa och bedriver forskning om familjeföretagande, entreprenörskap och näringslivsförnyelse.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE)

Centrets målsättning är att organisera, stödja och genomföra innovativ och högkvalitativ grundforskning såväl som samhällsrelevant forskning inom entreprenörskap och regionalekonomi. CEnSE har också som sitt uppdrag att vara en resurs och en kunskapsbank för företag, organisationer och regeringar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Läs mer på vår engelska webbplats »

The Prosperity Institute of Scandinavia (PIS)

PIS är ett samarbete mellan Rotman School of Management i Toronto, Kanada och Internationella Handelshögskolan i Jönköping för forskning om kreativitet och utveckling i Skandinavien och Europa. Det nära samarbetet mellan institutionerna möjliggör och stödjer kreativitetsutveckling i båda regionerna och för företag över hela världen. PIS är en del av CEnSE.

Center for Finance and Governance (CFG)

är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som är främst inriktat på finansmarknaden och bolagsstyrning.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

CeLS forskningsområden innefattar analys av allianser och nätverk på olika nivåer, utbytet inom och mellan olika leverantörskedjor samt strategi- och utvecklingsarbete på logistikföretag.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Media Management and Transformation Centre (MMT Centre)

MMTC fokuserar på frågor som rör förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen. Andra ämnen är uppluckringen av de gränser som traditionellt skiljer mediernas verksamhet åt och strategiska problem för medieföretag.

Läs mer på vår engelska webbplats »

Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS)

CESIS organiserar och genomför studier av innovationssystem, med ett särskilt fokus på Sverige. Centret är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Internationella Handelshögskolan och Svenska institutet för studier i utbildning och forskning (SISTER).

Läs mer på vår engelska webbplats »

Centre for Information Technology and Information Systems (CenITIS)

CenITIS är en tvärvetenskaplig organisation som studerar och utvärderar effekterna av användning och implementering av avancerade informationssystem.

Läs mer på vår engelska webbplats »


Sidan uppdaterad 2016-09-01


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information