Forskningsetisk kommitté

Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté upprättades hösten 2011 i samarbete med följande verksamheter inom Jönköpings län:

  • Futurum, landstingets forskningsenhet,
  • FoUrum, kommunregionens forsknings- och utvecklingsenhet,
  • Brukarorganisationerna genom HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)

Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att avge rådgivande forskningsetiska yttranden över studier som inte omfattas av etikprövningslagen, att bistå forskare med rådgivning inför ansökan till regional Etikprövningsnämnd och att i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna. För mer information om ansökningsprocessen, se under ärendehantering.

Sidan uppdaterad 2016-02-02


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information